Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » SZANSA NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY!

SZANSA NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY!

Sprawdź listę dostępnych dofinansowań Rozwój kompetencji związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, dofinansowaniem szkoleń, dotyczących doradztwa, studiów podyplomowych lub erasmus dla młodych przedsiębiorców.
To tylko kilka wybranych obszarów wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z szerokiej oferty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Ciągłość w firmie rodzinnej
Dla zachowania ciągłości w biznesie rodzinnym niezbędne jest przekazanie firmy kolejnym pokoleniom, czyli przeprowadzenie sukcesji. W ramach „Sukcesji w firmach rodzinnych” można uzyskać dofinansowanie na wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia.

Nabór do konkursu trwa do 30 września br. i finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Edukacja dla polskich przedsiębiorców
We wrześniu dobiega końca możliwość naboru do konkursów wspierających podnoszenie kompetencji polskich przedsiębiorców – „Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców” oraz „Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla przedsiębiorców” w ramach POWER. W ramach konkursów przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie od PARP, aby bez ponoszenia dużych kosztów uczestniczyć m.in. w szkoleniach, korzystać z usług doradczych czy odbyć studia podyplomowe.

Koniec rundy dla wszystkich trzech konkursów zaplanowano na 30 września br.

MŚP a zamówienia publiczne
Aby jeszcze bardziej zachęcić polskich przedsiębiorców do udziału w przetargach publicznych, PARP ogłosiła nabór „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich – oferta dla przedsiębiorców” w ramach POWER.
Celem konkursu jest wzrost aktywności przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych. Zagwarantuje to wzrost wiedzy i kompetencji u przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy do tej pory byli na tym rynku nieaktywni.
Dofinansowanie może wynieść do 90% wartości projektu.

Nabór wniosków trwa do 30 września br. 

Wsparcie dla innowatorów 
Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce – to główny cel „Ścieżki SMART 2 nabór 2023” w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Celem programu jest wsparcie przedsiębiorstw wdrażających innowacje produktowe lub procesowe, a także prowadzących cyfryzację i transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Budżet konkursu wynosi 890 mln zł.

Nabór wniosków w ramach konkursu trwa do 30 października 2023 roku.

Drugim konkursem ze ścieżki SMART jest „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność” w ramach FENG. Podejmowane działania mają zaspokoić osoby ze szczególnymi potrzebami, eliminując bariery i umożliwiając im pełny dostęp do różnych sfer życia. Dofinansowanie jest przeznaczone wyłącznie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.
Budżet konkursu wynosi 222 mln zł.

Wnioski składać można do 30 października br.

Rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami
„Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców” w ramach POWER to runda dofinansowania dla MŚP i dużych firm, której głównym celem jest aktywizacja w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. PARP zachęca firmy do udziału w szkoleniach i korzystania z doradztwa w tym zakresie.
Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych.

Nabór wniosków kończy się 30 września br.

Ponowny start dla przedsiębiorców
PARP przeznacza także środki dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają działalność gospodarczą. Pomoc dostępną w ramach konkursu „Nowy start – oferta dla przedsiębiorców” w ramach POWER można przeznaczyć m.in. na analizę przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji, wsparcie w adaptacji do uwarunkowań rynkowych oraz przeszkolenie już zatrudnionych pracowników.
Konkurs jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do 30 listopada br.

Akademia Menadżera MMŚP
Dynamiczna cyfryzacja gospodarki jest dużym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców. Z tego względu „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla przedsiębiorców” ze środków POWER wspiera szkoleniowo i doradczo mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa  w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej. Rozwijanie kompetencji cyfrowych przez kadry kierownicze wydaje się niezbędne do skutecznego zarządzania ich organizacjami oraz pracownikami.
W ramach naboru można otrzymać maksymalnie 150 000 zł. Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu.

Runda finansowania kończy się 30 listopada br. 

Zagraniczna podróż dla młodych przedsiębiorców
W ramach konkursów „Erasmus Global” oraz „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” PARP zachęca młodych przedsiębiorców do wyjazdu i uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.
Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Koniec przyjmowania wniosków dla „Erasmus Global” nastąpi 13 marca 2024 r.
Do konkursu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” nabór trwa aż do 31 stycznia 2027 r.

Żródło: PARP


Skip to content