Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » POŻYCZKA INNOWACYJNA – POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POŻYCZKA INNOWACYJNA – POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Fundacja Przedsiębiorczości udziela wsparcia w postaci produktu finansowego – pożyczki innowacyjne.

Pożyczka Innowacyjna

Kwota pożyczki: do 200.000,00 zł
Okres spłaty: do 120 miesięcy
Okres karencji: do 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Wydłużenie okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki w związku z udzieleniem karencji jest dopuszczalne tylko przy zachowaniu maksymalnego okresu spłaty.
Oprocentowanie: 2,84% w skali roku, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

Przeznaczenie finansowania: Jednostkowe pożyczki dedykowane będą przedsiębiorcom, na rozwój realizowany w oparciu o działalność innowacyjną, w tym wkład własny na instrumenty dotacyjne w ramach programów NCBIR, programu regionalnego lub innych programów wspierających sektor MŚP. Innowacje definiuje się zgodnie z podręcznikiem OSLO 2018*. Wspierane będą projekty, które wpisują się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego.

Grupa docelowa: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Jednostkowe pożyczki obejmują wyłącznie przedsięwzięcia realizowane przez Odbiorców Wsparcia na terenie województwa śląskiego niezależnie od miejsca ich siedziby albo poza jego granicami wyłącznie przez Odbiorców Wsparcia posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Informacje dodatkowe: Brak innych opłat i prowizji

Zabezpieczenie: Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Katowicach
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
tel. 538 519 425, tel. 889 054 766
e-mail: slaskie@pfp.com.pl

Szczegółowe informacje oraz dokumenty na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości


Skip to content