Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » MAMY PROJEKT

MAMY PROJEKT

Ponad 4 mln zł dla osób fizycznych na szkolenia oraz studia podyplomowe w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o!

Informujemy, że decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp.  z o.o. został wybrany jako operator finansujący szkolenia/kursy oraz studia podyplomowe ze środków Unii Europejskiej na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego.

Na usługi rozwojowe (szkolenia, studia podyplomowe) wybrane w Bazie Usług Rozwojowych osoby dorosłe, uczące się z własnej inicjatywy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 95%.
Wkład własny wynosić będzie tylko 5%.

Szkolenia będą dofinansowane do wysokości 5 tys. zł na jedno szkolenie lub szkolenia w danym roku u jednego operatora. Natomiast na studia podyplomowe będzie można pozyskać środki do 10 tys..

Osoby fizyczne, które z własnej inicjatywy podejmą decyzję o chęci podniesienia kwalifikacji czy kompetencji będą mogły skorzystać z dodatkowego wsparcia w zakresie:

  • zbudowania motywacji do rozwoju,
  • wsparcia w analizie potrzeb rozwojowych z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji,
  • wsparcia w wyborze odpowiednich usług rozwojowych (szkoleń, studiów podyplomowych) i identyfikacji nabytych umiejętności/kompetencji,
  • wsparcia w ich walidacji i certyfikacji.

Docelowo, zainteresowane osoby samodzielnie dokonują wyboru konkretnej usługi szkoleniowej/studiów podyplomowych oraz dostawcę tych usług w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach będziemy informować o szczegółach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt ze Śląskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Sp.  z o.o. pod nr tel. 32 342 22 30 wew. 106, 104, e-mail info@inkubatorsl.pl .


Skip to content