Przejdź do treści
Strona główna » Erasmus+

Erasmus+

Projekt pn. „NEW WAYS – New Teachers for New Competencies: Entrepreneurship, network and communication„ współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Grupa złożona z trenerów, doradców i menadżerów Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club od 5 wrzesnia br. przez kilka kolejnych dni wraz z podobnymi grupami z całej Europy będzie nabywała nowe kompetencje z zakresu przedsiębiorczość, networking i komunikacja.

W ramach projektu zorganizowane zostaną wizyty w zagranicznych instytucjach otoczenia biznesu, klastrach, co umożliwi wymianę i adaptację dobrych praktyk, nawiązanie kontaktów i znalezienie inspiracji do dalszego rozwoju oferowanych przez Inkubator usług.

Celem głównym projektu jest profesjonalizacja świadczonych usług dla wszystkich grup odbiorców tj. przedsiębiorstw, klastrów, osób zakładających działalność gospodarczą, osób chcących zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Podjęte działania przyczyną się do wzrostu umiejętności i wiedzy uczestników projektu z zakresu rozwijania przedsiębiorczości oraz nawiązania współpracy międzynarodowej, tworząc warunki do internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Jest to jeden z elementów, który pozwoli uniknąć Polsce tzw. „pułapki średniego wzrostu”, a co za tym idzie, pozostania dostawcą taniej siły roboczej dla rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.  Takie działania  na rzecz rozwoju przedsiębiorczości są niezbędne w dobie globalizacji gospodarki i pozwolą awansować polskim firmom do grona krajów eksportujących własne technologie i know-how. 

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. stale poszukuje nowych inspiracji i pomysłów wspierania przedsiębiorczości i innowacji w naszym regionie. Wymaga to zaangażowania i uczenia się w zmieniających się warunkach społeczno – gospodarczych. 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA

Skip to content