Przejdź do treści
Strona główna » Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą – bis

Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą – bis

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
logotypy Fundusz Europejski Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczypospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Celem Projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród 50 osób NEET(w tym 30kobiet) z subregionu centralnego woj. śląskiego pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami COVID-19 w okresie od 01.07.2021-30.06.2023, poprzez szkolenia, dotacje i wsparcie pomostowe.

 W projekcie pn „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą – bis” udział mogły wziąć osoby które:

 • były pomiędzy 18 a 29 rokiem życia (do 30-tych urodzin),
 • były osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w PUP, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w skutek pandemii COVID-19,
 • nie kształcisz się (tj. nie uczestniczyły w stacjonarnym kształceniu formalnym),
 • zamieszkiwały lub uczyły się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego,
 • nie prowadziły/ nie zawiesiły działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • nie brały udziału w szkoleniach i podobnych formach aktywności, finansowanych ze środków publicznych, w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie,
 • zamierzały rozpocząć działalność gospodarczą w Subregionie Centralnym i zobowiązały się prowadzić ją przez min.12 m-cy.
Projekt oferował:
 • wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 50 osób,
 • wsparcie przy tworzeniu biznes planu (5h/os. konsultacji z ekspertem dotacyjnym) dla 50 osób,
 • ubezpieczenie zdrowotne od przystąpienia do projektu, aż do otwarcie działalności.
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł. dla 50 osób,
 • wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy dla 50 osób.
OBSZAR REALIZACJI:

Centralny subregion woj. śląskiego obejmujący:

Powiat będziński
Powiat bieruńsko-lędziński
Powiat gliwicki
Powiat lubliniecki
Powiat mikołowski
Powiat pszczyński
Powiat tarnogórski
Powiat zawierciański
Powiat Bytom
Powiat Chorzów
Powiat Dąbrowa Górnicza
Powiat Gliwice
Powiat Jaworzno
Powiat Katowice
Powiat Mysłowice
Powiat Piekary Śląskie
Powiat Ruda Śląska
Powiat Siemianowice Śląskie
Powiat Sosnowiec
Powiat Świętochłowice
Powiat Tychy
Powiat Zabrze

Okres realizacji projektu: od: 2021-07-01 do: 2023-06-30

Wydatki kwalifikowane: 2 367 413,69 PLN

Skip to content