Przejdź do treści
Strona główna » Postaw na swoje

Postaw na swoje

Logotypy Fundusz Europejski Wiedza Edukacja Rozwój, Śląski Inkubator Przedsiębiorczości, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

„Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”.
Skierowany był do osób poniżej 30 roku życia, które planował założyć własną działalność gospodarczą. W rezultacie powstano kolejne 64 firmy.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W projekcie pn „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą ” udział mogły wziąć osoby które: 

osobą pomiędzy 18 a 29 rokiem życia (do 30-tych urodzin),
niepracujące,
nie kształcące się (tj. nie uczestniczysz w stacjonarnym kształceniu formalnym),
zamieszkałe na terenie województwa śląskiego,
nie prowadziły działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
nie brały udziału w szkoleniach i podobnych formach aktywności, finansowanych ze środków publicznych, w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

OFERTA:

wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 24 000,00 zł.,
wsparcie pomostowe w wysokości 2000,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy, 
wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
indywidualizacja wsparcia uczestników projektu:
– identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia.
– indywidualne poradnictwo zawodowe.

Skip to content