Przejdź do treści
Strona główna » Usługi rozwojowe – dotacje na szkolenia i studia podyplomowe

Usługi rozwojowe – dotacje na szkolenia i studia podyplomowe

Projekt jest realizowany w celu złagodzenia skutków transformacji ekologicznej poprzez dostosowanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych do potrzeb zielonej gospodarki do 31.12.2026 r. 550 osób dorosłych (303 Kobiet,247 Mężczyzn), zamieszkujących lub pracujących w podregionie bytomskim, gliwickim, katowickim, sosnowieckim i tyskim subregionu centralnego woj. śląskiego.

W projekcie zaplanowano realizację następujących zadań:

  • doradztwo edukacyjno-zawodowe, w celu właściwego dopasowania usług rozwojowych do potrzeb uczestników oraz zmieniającego się rynku pracy,
  • doradztwo w zakresie obsługi Bazy Usług Rozwojowych (BUR) przez pracowników Biura Obsługi Klienta,
  • dofinansowanie usług rozwojowych: szkoleniowych, doradztwa, studiów podyplomowych z wykorzystaniem BUR.

Z projektu będą mogły skorzystać osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy planują podnieść swoje umiejętności /kompetencje lub zmienić/nabyć nowe kwalifikacje szczególnie w kierunku:

  • umiejętności zawodowych,
  • umiejętności cyfrowych,
  • niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki,
  • niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji (Regionalna Strategia Innowacji, Program Rozwoju Technologii).
  • osoby zamieszkujące lub pracujące w podregionie górniczym województwa śląskiego, tj. bielskim, bytomskim, gliwickim, katowickim, rybnickim, sosnowieckim lub tyskim

Efektem projektu będzie:

  • uzyskanie kwalifikacji lub nabycie zielonych kompetencji lub umiejętności przez 550 osób dorosłych, które z własnej inicjatywy planują podnieść swoje umiejętności lub kompetencje, lub kwalifikacje,
  • nabycie wyłącznie kwalifikacji  przez min. 20% uczestników projektu niezbędnych do podjęcia pracy, w szczególności w sektorze zielonej gospodarki, oraz niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji oraz kwalifikacji funkcjonujących w ZSK jak również ich weryfikacja.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację działanie FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych.

Okres realizacji projektu: 01.07.2024 do 31.12.2026

Wartość projektu: 4 764 248,70 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 049 611,39 PLN

Skip to content