Przejdź do treści
Strona główna » Pozyskiwanie środków UE

Pozyskiwanie środków UE

Od 2004 r. skutecznie pozyskujemy środki unijne na realizację inwestycji w przedsiębiorstwach i samorządach.

Nasz zespół tworzą osoby posiadające nieocenione doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Odpowiedzialne m.in.: za przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do programów operacyjnych współfinansowanych z UE w ramach perspektywy finansowej od lat 2004 aż do obecnej oraz programów krajowych (np. środki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ZUS), za rozliczanie ww. projektów, a także za opracowywanie, wdrażanie i aktualizację dokumentów strategicznych.

Naszą fachowość potwierdza lista projektów, dla których opracowywaliśmy dokumentację, a które uzyskały dofinansowanie bądź znalazły się wysoko na listach rezerwowych. Pozyskaliśmy dofinansowanie dla ponad 150 projektów na kwotę ponad 700 mln zł.

Cechujemy się dokładnością i rzetelnością – żaden z naszych klientów nigdy nie doświadczył odrzucenia projektu na etapie oceny formalnej czy merytorycznej!

Fundusze unijne dla firm

Oferujemy opracowanie dokumentacji aplikacyjnej przy pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach m.in.:

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Fundusze Europejskie dla Regionów
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Fundusze pożyczkowe

W ramach współpracy dokonamy analizy profilu działalności oraz potrzeb przedsiębiorstwa. Znajdziemy źródła finansowania i aktualne nabory dotacyjne. Zidentyfikujemy wymagania niezbędne do spełnienia, aby uzyskać finansowanie na planowaną inwestycję. Opracujemy koncepcję realizacji przedsięwzięcia oraz strategie pozyskania kapitału (analiza wariantów działań oraz wybór wariantu optymalnego). Określimy montaż finansowy inwestycji oraz sporządzimy harmonogram rzeczowo-finansowego projektu.
Doradzimy jak prawidłowo wypełnić dokumentacje aplikacyjne, pomożemy przygotować niezbędne dokumenty na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.
Możemy również prowadzić nadzór nad prawidłową realizacją projektu czy rozliczyć projekt.

Jednostek samorządu terytorialnego

Oferujemy opracowanie dokumentacji aplikacyjnej przy pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach m.in.:

 • Fundusze Europejskie dla Regionów
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 • Środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Nasz zespół tworzą osoby posiadające długoletnie doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w wydziałach zajmujących się problematyką unijną, rozwoju lokalnego i regionalnego. W przeciwieństwie do większości firm konsultingowych, znamy specyfikę pracy samorządu i jego problematykę niejako od wewnątrz, co ułatwia nam współpracę z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi urzędów miast oraz sprawia, że nasze usługi są wysoko oceniane przez naszych samorządowych kontrahentów, co potwierdzają nasze referencje.

40 mln

środki pozyskane
dla Inkubatora

700 mln

środki pozyskane
dla klientów

575

założonych działalności
gospodarczych w ramach
realizowanych projektów

Pozyskanie dofinansowania to pierwszy krok, lecz nie ostatni. Kolejnym krokiem jest realizacja projektu, który wiąże się nie raz z ogromnym wyzwaniem. Realizacja projektu wymaga odpowiedniego przygotowania, zaplanowania a przede wszystkim prawidłowej realizacji działań zgodnie z harmonogramem i zawartą umową o dofinansowanie.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

Skip to content