Przejdź do treści
Strona główna » Zakończone projekty

Zakończone projekty

Projekt Postaw na swoje Bis

Postaw na swoje – BIS

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób z subregionu centralnego woj. śląskiego pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat.

Projekt Dotacja na start w biznesie

Dotacja na start w biznesie

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób z subregionu centralnego woj. śląskiego pozostających bez zatrudnienia powyżej 30 roku życia.

Projekt Szansa na samo zatrudnienie

Szansa na (samo) zatrudnienie

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej oraz nabycie nowych kwalifikacji dla osób z subregionu centralnego woj. śląskiego zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Projekt Praca się opłaca

Praca się opłaca

Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, z woj. śląskiego, poprzez kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, dostosowaną do zidentyfikowanych trudności i barier Uczestników projektu.

Projekt Postaw na swoje

Postaw na swoje

Wsparcie dla osób do 30 roku życia planujące założyć własną działalność gospodarczą i podnieść kompetencje zawodowe.

Projekt Erasmus plus

ERASMUS+

Szkolenie z zakresu: Nowe kompetencje, nowi nauczyciele: Przedsiębiorczość, Komunikacja, Networking.

Projekt Nowy start otwieram firmę

Nowy start otwieram firmę

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt Załóż biznes po pięćdziesiątce

Załóż biznes po pięćdziesiątce

Wsparcie dla osób po 50 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Skip to content