Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA MIKRO i MAKROINWESTYCJE

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA MIKRO i MAKROINWESTYCJE

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach działania nr 10.3 – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w ramach projektu Makroinwestycje w MŚP.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców zaplanowany został w terminie od 22.05.2023 r. do 04.07.2023 r.
O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się wnioskodawcy wynosi 5 000 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie). Wsparcie będzie miało charakter dotacji – 50% dofinansowania.

Aplikować mogą firmy z województwa śląskiego (reprezentujące podregiony tj.: katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki).

W wakacje ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania nr 10.3 – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w ramach projektu Mikroinwestycje w MŚP

Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000,00 PLN. Wartość ogółem projektu nie może przekroczyć 2 000 000,00 PLN. Są to wartości obowiązujące na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie). Pomoc będzie udzielana w formie pomocy de minimis. Wsparcie będzie miało charakter dotacji – 85% dofinansowania.

Wnioski aplikacyjne w ramach dofinansowania dla przedsiębiorców będą mogą składać firmy z województwa śląskiego (reprezentujące podregiony tj.: katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki).

Pomagamy w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych!

Aktualizacja. Ogłoszenie o naborze

Zapraszamy do współpracy:

Sylwia Antoszczak – Galasińska – Menadżer ds. Projektów
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 106
tel.kom. +48 798 154 559
e-mail: s.antoszczak@inkubatorsl.pl

Aleksandra Karaś – Menadżer ds. Projektów
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 104
tel.kom. +48 798 154 546
e-mail: a.karas@inkubatorsl.pl


Skip to content