Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTÓW UE

NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTÓW UE

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. poszukuje koordynatora projektów UE.

Miejsce wykonywania pracy: Ruda Śląska

Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • koordynowanie projektów współfinansowanych z perspektywy 2021-2027
 • monitorowanie rzeczowo-finansowe projektów zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 • przygotowywanie i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz terminarza płatności,
 • monitorowanie i nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań ofertowych i procesów zakupowych oraz nadzór nad pracą osoby odpowiedzialnej za realizację tych procedur
 • sporządzanie zestawień, sprawozdań i wniosków zgodnie z wymogami Instytucji Ogłaszającej Konkurs
 • monitorowanie realizacji zawartych umów wsparcia z uczestnikami,
 • weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania, przygotowanie wniosków o płatność,
 • praca w systemach elektronicznych LSI2021; CST2021.

Wymagania związane ze stanowiskiem/ Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie w zakresie koordynowania, rozliczania oraz realizacji projektów zarówno ze środków krajowych i UE;
 • wiedza z zakresu Zasady konkurencyjności oraz obowiązujących przepisów w zakresie realizacji i rozliczania projektów;
 • znajomość wytycznych kwalifikowalności wydatków dla EFS+ i FST.
 • dobra organizacja pracy;
 • podejmowanie samodzielnie inicjatywy, samodzielność i odpowiedzialność;
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym MS Office) i urządzeń biurowych.
 • doskonałe zdolności interpersonalne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • zmotywowanie na osiąganie wyznaczonych celów.

Mile widziane

 • czynne prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • udział w ambitnych projektach,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w szkoleniach,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w podmiocie z wieloletnią tradycją.

Szczegóły zatrudnienia:

 • umowa o pracę,
 • pełny wymiar czasu pracy / niepełny – do uzgodnienia,
 • praca przez cały okres trwania projektu (wstępnie od lipca 2024r do 30.06.2026 r.), w dniach i godzinach funkcjonowania Biura projektu.

Wymagane dokumenty:

 • CV

Termin i miejsce składania dokumentów.

CV oraz inne dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 28 czerwca 2024 r. osobiście lub pocztą na adres:

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska

lub przesłać mailem na adres:

info@inkubatorsl.pl z dopiskiem:

nabór na stanowisko Koordynatora projektów UE. 

Informacje dotyczące naboru:

 • Aleksandra Karaś, tel. (+48) 32 / 342 22 30 wew. 104

tel. kom. +48 798 154 546 lub

 • Sylwia Antoszczak-Galasińska, tel. (+48) 32 / 342 22 30 wew. 106

tel. kom. +48 798 154 559

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 • Informacja dla kandydatów na cele dalszych rekrutacji.

Jeśli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Twoje CV pozostało w bazie danych kandydatów do pracy w celu wykorzystania go w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

„Wyrażam zgodę  dla Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o., ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000210501, NIP: 6412311445, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej odpowiedzi na ofertę pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody, pisząc na adres: Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o., ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000210501, NIP: 6412311445, lub na adres e-mail: info@inkubatorsl.pl .

Prosimy o niepodawanie wieku, płci i nieprzesyłanie zdjęć. Niepełnosprawności na przykład takie jak ograniczenia w poruszaniu się, niedosłyszenie czy niedowidzenie, nie mają żadnego wpływu na przyjęcie do pracy.

Informacja o ochronie danych osobowych.

 1. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o., ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000210501, NIP: 6412311445. Jesteśmy dostępni pod adresami e-mail lub numerami telefonów podanych na naszej stronie https://inkubatoreu.pl/ oraz pod adresem e-mail: info@inkubatorsl.pl . Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres email: info@inkubatorsl.pl  lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 1. Posługujemy się danymi osobowymi, żeby ocenić Pana/Pani kwalifikacje, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje, jak również wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Posługujemy się danymi osobowymi na podstawie przepisów prawa w związku z chęcią zawarcia z Panem/Panią odpowiedniej umowy. Ponadto na podstawie Pana/Pani zgody, w zakresie danych innych niż ww., które nam Pan/Pani przekazuje w swojej aplikacji. Mamy także uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez czas związany z okresem rekrutacji i ewentualnymi roszczeniami z nią związanymi, a w przypadku zgody do czasu jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 3. Dane mogą być przekazywane podmiotom pomagającym nam w procesie rekrutacji np. firmom IT itp., a w innych przypadkach uprawnionym organom państwowym.
 4. Ma Pana/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a ponadto wycofania zgody, co pozostaje jednak bez wpływu na okres przed jej wycofaniem, jak również wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego. Jeśli chciałby Pan/Pani skorzystać z tych praw proszę napisać do nas info@inkubatorsl.pl.
 5. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

link do ogłoszenia


Skip to content