Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » NABORY DOTACYJNE DLA FIRM W 2024 r.

NABORY DOTACYJNE DLA FIRM W 2024 r.

Dotacyjne dla firm w 2024 r.

Znamy już harmonogram naborów w konkursach o środki unijne dla firm z woj. śląskiego.
Zapraszamy do kontaktu!

1.2 Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Typy projektów:

1. Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach

2. Prace B+R w przedsiębiorstwach

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów badawczo – rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub same prace eksperymentalo – rozwojowe. Wsparcie będzie również udzielane na infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R.  O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa a także partnerstwa przedsiębiorstw lub partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN. Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji. Wysokość dotacji zależy od statusu, miejsca realizacji projektu, jego typu, rodzaju zaplanowanych prac B+R w ramach projektu oraz od faktu ubiegania się o premię.

Termin naboru: 2024-01-25 – 2024-04-18


1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Typy projektów:

4. Wdrożenie wyników prac B+R

Wsparcie udzielane będzie dużym, średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom na rzecz wdrożenia wyników prac B+R. W ramach naboru przewiduje się  udzielenie wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R własnych lub nabytych (Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu przeprowadzenia całości prac B+R przed złożeniem wniosku). Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo przewiduje się wsparcie szkoleń pracowników. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 800 000,00 PLN. Wsparcie będzie miało charakter dotacji warunkowej. Wysokość dotacji zależy od statusu, miejsca realizacji projektu, jego typu, rodzaju zaplanowanych prac B+R w ramach projektu oraz od faktu ubiegania się o premię.

Termin naboru:  12.2024-01.2025


1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP

Typy projektów:

Innowacje cyfrowe w MŚP

Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na wdrożenie  innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. Premiowane będą projekty, które cechować się będą innowacyjnością technologiczną w skali co najmniej regionu, stosowaną nie dłużej niż trzy lata. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Dodatkowo przewiduje się wsparcie szkoleń pracowników. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000, 00 PLN. Maksymalną wartość dofinansowania projektu, którą nie będzie można przekroczyć wyniesie 6 000 000,00 PLN. Wsparcie będzie miało charakter dotacji– max 85%.

Termin naboru:  2024-03-14 – 2024-04-23


10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych  w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

Typy projektów:

Wykorzystanie terenów zdegradowanych  w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

Wsparciem objęte zostaną inwestycje polegające na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne. Wsparcie skierowane będzie na działania związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności pogórniczych, obiektów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych, jak również ich adaptacja. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 10 000 000,00 PLN. Wsparcie będzie miało charakter dotacji – max 85%.

Termin naboru:  2024-01-31- 2024-03-19


10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Typy projektów:

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie prac badawczo – rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub same prace eksperymentalo – rozwojowe, nakierowane na proces transformacji. Do wsparcia będą kwalifikować się wyłącznie projekty zlokalizowane w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji – max.85%.

Termin naboru:  czerwiec 24 – lipiec 24

Zapraszamy do kontaktu

Sylwia Antoszczak – Galasińska
Menadżer ds. Projektów
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 106
tel.kom. +48 798 154 559
e-mail: s.antoszczak@inkubatorsl.pl

Aleksandra Karaś
Menadżer ds. Projektów
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 104
tel.kom. +48 798 154 546
e-mail: a.karas@inkubatorsl.pl

Skip to content