Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO NABORU PARTNERA

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO NABORU PARTNERA


W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu Działanie FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

logotypy Fundusz Europejski dla Śląskiego, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej, Herb Województwa Śląskiego

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania otwartego naboru Partnera w związku z zakończeniem postępowania otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie informujemy, że do realizacji zadania został wybrany podmiot:

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta przeszła pozytywnie weryfikację formalną i merytoryczną okazała się najkorzystniejszą ofert uzyskując najwyższą liczbę punktów wg kryteriów.

Lista złożonych ofert:

  1. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
  2. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Oferty spełniające kryteria formalne i merytoryczne:

  1. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Kryteria formalne:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

LP.KryteriumTakNie
1Oferta została złożona we wskazanym terminiex 
2Podmiot należy do branży górniczej lub okołogórniczej x
3Podmiot posiada siedzibę na jednym z podregionów woj. śląskiegox 
4Wniesione do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne lub finansowe pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.x 
5Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty i oświadczeniax 
6Oferta jest podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu.x 

Przyczyny odrzucenia oferty nr 1. Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: Oferent nie udowodnił, że jego działalność gospodarcza jest uzależniona od sektora górnictwa. Oferent nie uzasadnił również kwestii bezpośredniej bliskości, tj. bezpośrednia bliskość podlega ocenie przez oceniającego z uwzględnieniem lokalizacji kopalni bądź zakładu górniczego, profilu działalności prowadzonej przez Partnera a także jego konkurencji w ocenianej bliskiej odległości.

Kryteria formalne:

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

LP.KryteriumTakNie
1Oferta została złożona we wskazanym terminiex 
2Podmiot należy do branży górniczej lub okołogórniczejx 
3Podmiot posiada siedzibę na jednym z podregionów woj. śląskiegox 
4Wniesione do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne lub finansowe pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.x 
5Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty i oświadczeniax 
6Oferta jest podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu.x 

Kryteria merytoryczne:

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

LP.KryteriumMaksymalna liczba punktówPrzyznana liczba punktów
1Zasoby ludzkie – potencjał kadrowy wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia oraz z podaniem ról/zadań w projekcie:
• za wykazanie min. 1 osoby, która posiada doświadczenie w rekrutacji osób, których zatrudnienie było w branży górniczej lub okołogórniczej – 10 pkt
• za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji rekrutacji osób, których zatrudnienie było w branży górniczej lub okołogórniczej – 20 pkt
• za wykazanie min. 1 osoby, która posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS – 10 pkt
4040
2Potencjał organizacyjny, techniczny i zasoby materialne oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu – max 10 pkt: wykazanie posiadania biura/siedziby wraz z niezbędnym sprzętem biurowym1010
32Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze i/lub realizacji projektów partnerskich
•doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/inicjatyw o podobnym charakterze – max 5 pkt.
•doświadczenie w realizacji projektów partnerskich – max 5 pkt.
1010
4Koncepcja udziału Partnera w projekcie – zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań4040
 RAZEM100100

Ruda Śląska, 11.01.2024


Skip to content