Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » DOFINANSOWANIA NA ROZWIĄZANIA CYFROWE I AUTOMATYZACJĘ

DOFINANSOWANIA NA ROZWIĄZANIA CYFROWE I AUTOMATYZACJĘ

Do 21.05. będzie się można starać o nawet 60% – 70% dofinansowania na rozwiązania cyfrowe i automatyzację w firmie.

Głównym celem konkursu jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach z kategorii MŚP. W wyniku realizacji projektu firmy będą mogły wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych.

Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne. Dodatkowo przewiduje się wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników, które są niezbędne do realizacji i utrzymania inwestycji ujętej we wniosku, a także w zakresie usług doradczych. Przedsiębiorstwa aplikujące w ramach naboru muszą nieprzerwanie funkcjonować na moment złożenia wniosku na rynku co najmniej 3 lata.

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT. Jako element każdej inwestycji możliwe jest także wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa firmy, w szczególności nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000, 00 PLN.

Maksymalną wartość dofinansowania projektu, którą nie będzie można przekroczyć wyniesie 6 000 000,00 PLN.

Jak się ubiegać?

Zgłoś się do Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 

Dział Przedsiębiorczości

Aleksandra Karaś – Menadżer ds. Projektów
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 104
tel.kom. +48 798 154 546
e-mail: a.karas@inkubatorsl.pl 

Sylwia Antoszczak – Galasińska – Menadżer ds. Projektów 
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 106
tel.kom. +48 798 154 559
e-mail: s.antoszczak@inkubatorsl.pl


Skip to content