Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » DOFINANSOWANIA NA ROZWIĄZANIA CYFROWE I AUTOMATYZACJĘ

DOFINANSOWANIA NA ROZWIĄZANIA CYFROWE I AUTOMATYZACJĘ

Od 14.03. będzie się można starać o nawet 85% dofinansowania na rozwiązania cyfrowe i automatyzację w firmie.

Dla kogo:

Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na wdrożenie  innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.

Na co:

W wyniku realizacji projektu będą mogły one wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych. Jako element każdej inwestycji możliwe jest także wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa danego podmiotu, w szczególności nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Dodatkowo przewiduje się wsparcie szkoleń pracowników.

Co będzie premiowane:

Projekty, które cechować się będą innowacyjnością technologiczną w skali co najmniej regionu, stosowaną nie dłużej niż trzy lata.

Kwoty:

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000, 00 PLN.

Maksymalną wartość dofinansowania projektu, którą nie będzie można przekroczyć wyniesie 6 000 000,00 PLN.

Intensywność pomocy:
– max 85% w ramach pomocy de minimis

– 60% w ramach pomocy publicznej

Jak się ubiegać?

Zgłoś się do Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Dział Przedsiębiorczości

Aleksandra Karaś – Menadżer ds. Projektów
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 104
tel.kom. +48 798 154 546
e-mail: a.karas@inkubatorsl.pl 

Sylwia Antoszczak – Galasińska – Menadżer ds. Projektów 
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 106
tel.kom. +48 798 154 559
e-mail: s.antoszczak@inkubatorsl.p


Skip to content